Η επιχειρηματικότητα είναι τέχνη!

Εάν την ίδια επιχείρηση (με τα ίδια μέσα και πόρους) την λειτουργήσουν 10 διαφορετικοί άνθρωποι, στο τέλος θα υπάρξουν 10 διαφορετικά αποτελέσματα, όχι μόνον ως προς το οικονομικό σκέλος, αλλά και ως προς το λειτουργικό. Παρόλο που οι άνθρωποι προσπαθούν να ακολουθούν ίδιους επαγγελματικούς ή επιχειρηματικούς δρόμους, εν τούτοις διαφέρουν μεταξύ τους ως προς την παραγωγικότητα, την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα. Με απλά λόγια, το αποτέλεσμα συνδέεται άμεσα με την επιχειρηματική τους ικανότητα.

Τι είναι όμως η επιχειρηματικότητα;

Η επιχειρηματικότητα είναι δράση. Πηγάζει από τον άνθρωπο και συνδέεται άμεσα με τη νοημοσύνη, τις γνώσεις, το ταλέντο και τις ψυχικές του αρετές.

Τι ακριβώς κάνει αυτός που ασκεί επιχειρηματικότητα;

Οι άνθρωποι για να επιβιώσουν έχουν κάποιες ανάγκες (φαγητό, ένδυση, υπόδηση, στέγη, ασφάλεια, κ.λ.π.). Η κάλυψη αυτών των αναγκών αποτελεί καθημερινό πρόβλημα, το οποίο επιζητά λύσεις. Αυτές τις λύσεις αναζητούν, βρίσκουν και προσφέρουν οι επιχειρηματίες. Επιτυχημένοι δε επιχειρηματίες είναι αυτοί που βρίσκουν και προσφέρουν οικονομικές λύσεις πιο γρήγορα από τους άλλους. Εάν θέλουμε να δώσουμε έναν ορισμό για την επιχειρηματικότητα μπορούμε να πούμε ότι: «Επιχειρηματικότητα είναι η τέχνη της εξεύρεσης οικονομικών λύσεων για την ικανοποίηση ανθρώπινων αναγκών».

Ποιος προσδιορίζει  το αντικείμενο της δραστηριότητας του επιχειρηματία;

Σύμφωνα με τα παραπάνω, οι ανθρώπινες ανάγκες είναι αυτές οι οποίες προσδιορίζουν το αντικείμενο της δραστηριότητας του επιχειρηματία. Οι άνθρωποι θέτουν το πρόβλημα ή τα προβλήματα και οι επιχειρηματίες αναζητούν τη λύση ή τις λύσεις.

Ποιος κρίνει την επιτυχία της επιχειρηματικότητας;

Οι άνθρωποι είναι αυτοί που κρίνουν εάν οι λύσεις που τους προσφέρει ο επιχειρηματίας τους ικανοποιούν και είναι πρόθυμοι να πληρώσουν γι αυτές.

Εάν θέλετε να ασχοληθείτε με την επιχειρηματικότητα, ψάξτε και εντοπίστε ανάγκες ανθρώπων, ασχοληθείτε με την εξεύρεση  λύσεων και προσφέρετε την δική σας λύση πιο οικονομικά και πιο γρήγορα από τους άλλους.

Από τα παραπάνω συνάγεται ότι η επιχειρηματικότητα δεν είναι μια απλή τυπική καθημερινή διαδικασία διεκπεραίωσης.  Η επιχειρηματικότητα είναι χαρακτήρας, είναι δημιουργία, είναι φαντασία, είναι συνέπεια και συνέχεια. Προϋποθέτει συνδυασμό γνώσεων, ταλέντου, ψυχικών χαρισμάτων και φέρει πάντα την προσωπική σφραγίδα του επιχειρηματία. Με απλά λόγια, η επιχειρηματικότητα είναι τέχνη! Είναι η τέχνη της εξεύρεσης οικονομικών και γρήγορων λύσεων για την ικανοποίηση των ανθρώπινων αναγκών!

Το ευχάριστο είναι πως, όπως όλες οι τέχνες, έτσι και η επιχειρηματικότητα μπορεί να καλλιεργηθεί και να αναπτυχθεί. Υπάρχουν συγκεκριμένες συνήθειες και τεχνικές, οι οποίες οδηγούν στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας. Οι συνήθειες και οι τεχνικές αυτές μαθαίνονται και μπορούν να βοηθήσουν αποτελεσματικά κάθε επιχειρηματία για να βελτιώσει την επιχειρηματική του ικανότητα.

Νέστορας Ι. Κολοβός

Δρ Γεωλόγος Α.Π.Θ.

Engineering Geologist Μ.Sc.

Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων

www.expertsacademy.gr

E-mail:info@expertsacademy.gr

 

Copyright © 2010 - .:: Experts Academy ::.