Πωλητής! Ένα κερδοφόρο επάγγελμα!

Γνωρίζετε ότι το 5% των εκατομμυριούχων της Αμερικής είναι πωλητές;

Με ποιό τρόπο κατάφεραν αυτοί οι άνθρωποι να γίνουν οικονομικά ανεξάρτητοι;

Τι ικανότητες είχαν;

Τι δεξιότητες ανέπτυξαν;

Ποιά ήταν η φιλοσοφία τους;

Ποιά ήταν τα κίνητρά τους;

Ποιά ήταν η νοοτροπία τους;

Copyright © 2010 - .:: Experts Academy ::.