Προσωπική Ανάπτυξη

Αναπτύξτε όλες τις δυνατότητές σας


Για να αναπτύξτε όλες τις δυνατότητές σας θα πρέπει να λάβετε υπόψη σας τους παρακάτω τέσσερεις πνευματικούς νόμους.

Ο πρώτος είναι ο νόμος της συνήθειας. Σύμφωνα με αυτόν «οτιδήποτε επαναλαμβάνεται τελικά γίνεται συνήθεια». Με απλά λόγια, σημαίνει ότι μπορείτε να αποκτήσετε οποιαδήποτε συνήθεια σκέψης, δράσης επιθυμείτε, εάν την εξασκείτε συνεχώς και για πολύ καιρό.

Ο δεύτερος νόμος είναι ο νόμος του συναισθήματος, σύμφωνα με τον οποίο, «κάθε δράση που αναλαμβάνετε υπαγορεύεται από ένα συναίσθημα, είτε θετικό είτε αρνητικό». Τα συναισθήματα πρέπει να τροφοδοτούνται συνεχώς, καθώς λειτουργούν όπως η φωτιά, η οποία για να συνεχίσει να καίει χρειάζεται ξύλα. Εάν σε οποιαδήποτε φάση σταματήσετε να βάζετε ξύλα, η φωτιά σβήνει.

            Ο τρίτος νόμος είναι ο νόμος της συγκέντρωσης, σύμφωνα με τον οποίο «οτιδήποτε χτίζετε μέσα σας, μεγαλώνει και εξαπλώνεται». Με άλλα λόγια, οτιδήποτε σκέφτεστε συνεχώς, αναπτύσσεται. Τα συναισθήματά σας και οι ψυχικές σας ενέργειες εστιάζονται και συγκεντρώνονται όλο και περισσότερο σ’ αυτό που εσείς έχετε χτίσει. Όσο περισσότερο σκέφτεστε τους στόχους σας και πως θα τους επιτύχετε, τόσο πιο γρήγορα θα κινείστε προς αυτούς. Θα εστιάζετε με την συναισθηματική σας ενέργεια όλο και περισσότερο και θα αφιερώνετε λιγότερη διαθέσιμη ενέργεια για να σκέφτεστε αρνητικές καταστάσεις, προβλήματα, στενοχώριες και δυσάρεστα άλλα θέματα.

Τέταρτος είναι ο νόμος της υποσυνείδητης δράσης, σύμφωνα με τον οποίο, «το υποσυνείδητό σας δέχεται κάθε σκέψη, σχέδιο ή στόχο που δημιουργείται από το συνειδητό και οργανώνει τις σκέψεις και τις συμπεριφορές για να κάνει τον στόχο πραγματικότητα».

            Οποιεσδήποτε σκέψεις επαναλαμβάνετε συνεχώς στο συνειδητό σας, αυτές γίνονται δεκτές από το υποσυνείδητό σας, το οποίο αναλαμβάνει δράση 24 ώρες το 24ωρο να συντονίσει τις σκέψεις, τις λέξεις, τις δράσεις για να εκπληρωθούν οι στόχοι σας. 


Σχολιάστε

NewsLetter

 

Δείτε μας στο Facebook

Είσοδος

E-mail
Κωδικός Πρόσβασης
 
 
Η σελίδα φορτώθηκε σε 0.15033 δευτερόλεπτα