Η διαφορά των επιτυχημένων ανθρώπων από τους υπόλοιπους είναι ότι ξέρουν να βάζουν και να επιτυγχάνουν στόχους. Οι υπόλοιποι απλώς εύχονται να επιτύχουν κάτι.  
Μεταξύ αυτών των δύο υπάρχει τεράστια διαφορά, καθώς άλλο πράγμα είναι ο στόχος και άλλο η ευχή. Άλλο το να προγραμματίζεις, να οργανώνεσαι και να λειτουργείς καθημερινά για την επίτευξή του και άλλο το να περιμένεις κάτι να συμβεί από μόνο του.
Από τα παραπάνω φαίνεται ότι ο δρόμος προς την επιτυχία περνάει μέσα από την επίτευξη μικρών ή μεγάλων στόχων, γεγονός που θα πρέπει να μας κάνει να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε διαφορετικά, να αποφασίζουμε διαφορετικά και να ενεργούμε διαφορετικά. Καλύτερες σκέψεις οδηγούν σε καλύτερες αποφάσεις, καλύτερες αποφάσεις σε καλύτερες ενέργειες και καλύτερες ενέργειες σε καλύτερα αποτελέσματα.
Τι ακριβώς σημαίνει βάζω στόχους;
Βάζω στόχο σημαίνει, προσδιορίζω κάτι που θέλω να επιτύχω. Ωστόσο αυτό δεν είναι αρκετό για την επίτευξή του, καθώς ο στόχος έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά.
Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του στόχου;
Ο στόχος πρέπει να είναι
•    Συγκεκριμένος
•    Μετρήσιμος
•    Εφικτός
•    Ρεαλιστικός
•    Να έχει ημερομηνία επίτευξης
Εύχομαι, στο νέο χρόνο που έρχεται, όλοι σας να επιτύχετετους στόχους σας και να κάνετε ένα σημαντικό βήμα προς την προσωπική και επαγγελματική σας επιτυχία.
Καλή Χρονιά

Δρ Νέστορας Ι. Κολοβός

Ο Δρ Νέστορας Ι. Κολοβός είναι ο γεωλόγος του μεγαλύτερου λιγνιτωρυχείου της ΔΕΗ και των Βαλκανίων. Είναι Master of Science του Πανεπιστημίου του Leeds της Μεγάλης Βρετανίας και Διδάκτωρ του Α.Π.Θ. Επίσης είναι πτυχιούχος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Life Coach. Διαθέτει μεγάλη επιστημονική, επαγγελματική και διδακτική εμπειρία και είναι σύμβουλος επιχειρηματικότητας, ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού και επαγγελματικής επιτυχίας. Σχετικά άρθρα του φιλοξενούνται στο διαδίκτυο και στην ιστοσελίδα www.expertsacademy.gr.