Προσωπική Ανάπτυξη

Πώς λειτουργεί η ανθρώπινη σκέψη


Μια από τις μεγαλύτερες ανακαλύψεις της Ψυχολογίας είναι πως είμαστε αυτό που σκεφτόμαστε. Επίσης πως ο εξωτερικός μας κόσμος είναι μια αντανάκλαση του εσωτερικού μας κόσμου και πως γινόμαστε αυτό που σκεφτόμαστε πιο πολύ.

Οι παραπάνω διαπιστώσεις θέτουν σε πρώτη προτεραιότητα την αξία του ανθρώπινου νου, καθώς αυτός αποτελεί το κέντρο σκέψης και λήψης αποφάσεων. Από εκεί πηγάζουν οι σκέψεις, τα λόγια, οι πράξεις, οι συμπεριφορές, τα συναισθήματα, οι συνήθειες, που διαμορφώνουν τον χαρακτήρα μας.

Για να ξεκινήσετε σήμερα να αλλάζετε συνήθειες και να αποκτάτε νέες, που θα σας βοηθήσουν να βελτιώσετε τη ζωή σας, θα πρέπει πρώτα να κατανοήσετε καλύτερα τη λειτουργία του ανθρώπινου εγκεφάλου και της ανθρώπινης σκέψης. Αυτό θα σας βοηθήσει να εστιάσετε καλύτερα στις αλλαγές και τη σημασία τους.

Ας θυμηθούμε πως λειτουργεί ο ηλεκτρονικός υπολογιστής, ο οποίος ουσιαστικά κατασκευάσθηκε έχοντας σαν βάση την λειτουργία του ανθρώπου. Ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής αποτελείται από τη λειτουργική μονάδα (hardware) και το λειτουργικό του σύστημα. Στη λειτουργική μονάδα εμπεριέχονται τα διάφορα όργανα και εξαρτήματά του, ενώ με το  λειτουργικό του σύστημα επεξεργάζεται τα προγράμματα (software) και τις πληροφορίες και παράγει αποτελέσματα.

Κατ’ αντιστοιχία, ο άνθρωπος αποτελείται από το σώμα του (hardware), στο οποίο περιέχονται τα διάφορα ζωτικά του όργανα και  τον εγκέφαλο, ο οποίος αποτελεί το λειτουργικό του σύστημα. Το πρόγραμμα (software), με το οποίο ο άνθρωπος επεξεργάζεται δεδομένα και παράγει αποτελέσματα, είναι οι συνήθειες και οι συμπεριφορές, τις οποίες αποκτά από πολύ μικρή ηλικία και οι οποίες διαμορφώνουν τις σκέψεις του και παράγουν τις πράξεις του.

            Από τα παραπάνω φαίνεται πως οτιδήποτε σκεφτόμαστε και οτιδήποτε κάνουμε, το κάνουμε ενεργώντας σύμφωνα με τις συνήθειες που έχουμε αποκτήσει στο παρελθόν. Ως εκ τούτου, εάν θέλουμε να αλλάξουμε τον τρόπο σκέψης, να αλλάξουμε την συμπεριφορά μας, να αλλάξουμε τη ζωή μας, πρέπει πρώτα να αλλάξουμε τις συνήθειές μας. Δηλαδή να αλλάξουμε το πρόγραμμα (software) με το οποίο λειτουργεί ο εγκέφαλός μας. Πόσο εφικτό όμως είναι αυτό;


Σχολιάστε

NewsLetter

 

Δείτε μας στο Facebook

Είσοδος

E-mail
Κωδικός Πρόσβασης
 
 
Η σελίδα φορτώθηκε σε 0.14064 δευτερόλεπτα