Προσωπική Ανάπτυξη

Ο ρόλος της νοημοσύνης


          Σύμφωνα με έρευνες των Howard Gardner και Daniel Goleman στο πανεπιστήμιο του Harvard και την εργασία του Charles Handy στην Αγγλία, κάθε άνθρωπος διαθέτει σε διαφορετικό βαθμό 10 διαφορετικές νοημοσύνες. Από αυτές τις 10 διαφορετικές νοημοσύνες, μόνον η διαλεκτική και η μαθηματική καλλιεργούνται και εξετάζονται στο σχολείο. Ωστόσο ο συνδυασμός όλων προσφέρει εξαιρετικές δυνατότητες σε κάθε άτομο για να διαπρέψει σε κάποιον συγκεκριμένο τομέα, όπου επικρατεί μια συγκεκριμένη νοημοσύνη. Ανακαλύψτε την επικρατούσα νοημοσύνη ή νοημοσύνες σας και αναπτύξτε τις ικανότητες και δεξιότητές σας ώστε να πραγματοποιήσετε τις επιδιώξεις και τα όνειρά σας. 

            Η διαλεκτική νοημοσύνη αναφέρεται στην ικανότητά σας να μιλάτε, να καταλαβαίνετε τη γλώσσα και γενικά να επικοινωνείτε με τους άλλους. Σε κάθε κοινωνία η διαλεκτική ικανότητα συνδέεται με το ύψος του εισοδήματος. Κάθε λέξη αποτελεί ένα εργαλείο διατύπωσης σκέψεων. Όσες περισσότερες λέξεις γνωρίζετε και καταλαβαίνετε, τόσες περισσότερες σκέψεις κάνετε και τόσο καλύτερη εντύπωση δημιουργείτε, κερδίζοντας τον θαυμασμό και τον σεβασμό των άλλων. Αυτός είναι ο λόγος που η ικανότητα στον χειρισμό της γλώσσας αποτελεί και ένα μέτρο της νοημοσύνης IQ.

            Η μαθηματική νοημοσύνη χρησιμοποιείται στην μέτρηση του IQ και αναφέρεται στην ικανότητα της χρήσης των αριθμών και πραγματοποίησης αριθμητικών πράξεων. Στις επιχειρήσεις η μαθηματική νοημοσύνη αναφέρεται στο διάβασμα και στη σύνταξη οικονομικών πράξεων και καταστάσεων. Όσο περισσότερα γνωρίζετε για τις τιμές, τα κοστολόγια, τις δαπάνες, και τους οικονομικούς δείκτες, τόσο καλύτερες αποφάσεις παίρνετε και τόσο πιο χρήσιμοι είστε. Εάν ασχολείστε με τις επιχειρήσεις ή εργάζεστε σ’ αυτές πρέπει οπωσδήποτε να έχετε κάποια ιδέα από αριθμούς για να μπορέσετε να σταθείτε αξιοπρεπώς. Το ευχάριστο είναι πως με λίγη μελέτη μπορείτε να μάθετε να διαβάζετε κάποιους οικονομικούς δείκτες, που έχουν σημασία για την δουλειά σας ώστε να μπορείτε να παίρνετε καλές αποφάσεις.

            Η φυσική νοημοσύνη έχει σχέση με τις ικανότητες για υψηλές αθλητικές επιδόσεις, ανεξάρτητα εάν κάποιος διαθέτει υψηλή διαλεκτική ή μαθηματική νοημοσύνη. Το ευχάριστο είναι πως και η φυσική νοημοσύνη αναπτύσσεται με την συνεχή και συνεπή άθληση, αρκεί να το επιθυμείτε πολύ και να το αποφασίσετε.

            Η μουσική νοημοσύνη δεν έχει να κάνει με μαθήματα γλώσσας, μαθηματικών ή φυσική κατάσταση. Έχει να κάνει με την ικανότητα των ανθρώπων να μπορούν να συνθέτουν και να αποδίδουν πολύ καλά στον μουσικό τομέα.

            Η οπτική-χωρική νοημοσύνη αναφέρεται στην ικανότητα της ανάπτυξης φαντασίας και αποτύπωσης σχημάτων και του χώρου. Είναι η ικανότητα που έχουν οι ζωγράφοι, οι μηχανικοί, οι αρχιτέκτονες, οι οποίοι πρώτα δημιουργούν την εικόνα στο μυαλό τους, στην σκέψη τους και μετά την αποτυπώνουν.

            Η διαπροσωπική νοημοσύνη είναι η ικανότητα της επικοινωνίας, της διαπραγμάτευσης, της πειθούς. Χαρακτηρίζεται από τον υψηλό βαθμό ευαισθησίας και ενδιαφέροντος για τις σκέψεις, τα αισθήματα, τα κίνητρα και τις επιθυμίες των άλλων. Αυτή την νοημοσύνη διαθέτουν οι managers, οι ηγέτες, οι επικεφαλής ομάδων και γενικά άνθρωποι που καθοδηγούν και επηρεάζουν.

Η ενδοπροσωπική νοημοσύνη είναι η ικανότητα του «γνώθι σ’ αυτόν». Να γνωρίζεις τον εαυτό σου, τις ικανότητές σου, τις δυνατότητές σου, να θέτεις στόχους και να πραγματοποιείς τα σχέδιά σου.

Η επιχειρηματική νοημοσύνη είναι η ικανότητα να αναγνωρίζετε τις ευκαιρίες της αγοράς και να μπορείτε να συνδυάζετε και να αξιοποιείτε επικερδώς τους πόρους και τα μέσα παραγωγής. Πολλοί άνθρωποι, διαθέτοντας αυτή τη νοημοσύνη, αν και δεν είχαν καλές σχολικές επιδόσεις, εν τούτοις κατάφεραν να αναπτύξουν μεγάλες επιχειρήσεις.

Το ένστικτο αποτελεί ένα είδος νοημοσύνης και αναφέρεται στην ικανότητα της αίσθησης περί της ορθότητας ή του λάθους μιας κατάστασης, στην γρήγορη και επιτυχή κρίση του χαρακτήρα και της ποιότητας των ανθρώπων, καθώς και στην εισαγωγή και εφαρμογή ιδεών από εσωτερική διαίσθηση, πέρα από λογικές σκέψεις και συνειρμούς.     

Η νοημοσύνη της αντίληψης αναφέρεται στην ικανότητα του ανθρώπου να «συλλαμβάνει» έννοιες και σκέψεις, όπως π.χ. ο Αϊνστάϊν «συνέλαβε» την θεωρία της σχετικότητας.

Κάθε άνθρωπος μέσω του συνδυασμού των διαφόρων ειδών νοημοσύνης αναπτύσσει διαφορετικές και μοναδικές ικανότητες σε σχέση με τους άλλους. Ο συνδυασμός αυτός αποτελεί την συνολική νοημοσύνη του ανθρώπου, η οποία διακρίνεται σε διανοητική νοημοσύνη (I.Q) και συναισθηματική νοημοσύνη (E.Q).

 

Βιβλιογραφία

Gardner, Howard (1983; 1993) Frames of Mind: The theory of multiple intelligences, New York: Basic Books. The second edition was published in Britain by Fontana Press. 466 + xxix pages.

Goleman Daniel (1996) Emotional Intelligence, Bantam; 10 Anv edition 2005

   
 
Λέξεις Κλειδιά : νοημοσύνη, IQ, EQ,


Σχολιάστε

NewsLetter

 

Δείτε μας στο Facebook

Είσοδος

E-mail
Κωδικός Πρόσβασης
 
 
Η σελίδα φορτώθηκε σε 0.13091 δευτερόλεπτα