Πωλητής! Ένα κερδοφόρο επάγγελμα!


Γνωρίζετε ότι το 5% των εκατομμυριούχων της Αμερικής είναι πωλητές;

Με ποιό τρόπο κατάφεραν αυτοί οι άνθρωποι να γίνουν οικονομικά ανεξάρτητοι;

Τι ικανότητες είχαν;

Τι δεξιότητες ανέπτυξαν;

Ποιά ήταν η φιλοσοφία τους;

Ποιά ήταν τα κίνητρά τους;

Ποιά ήταν η νοοτροπία τους;

Λέξεις Κλειδιά : πωλήσεις, πωλητές,