Προσωπική Ανάπτυξη

Η απάντηση στην κρίση!


Παρ’ όλες τις κατά τόπους και κατά καιρούς οικονομικές κρίσεις, το παγκόσμιο επιχειρηματικό περιβάλλον συνεχώς αναπτύσσεται και παρουσιάζει ευνοϊκές προϋποθέσεις περαιτέρω ανάπτυξης, καθώς,

· ο πληθυσμός της γης αυξάνεται,
· η αγορά έχει παγκοσμιοποιηθεί,
· οικονομικά σύνορα δεν υφίστανται,
· νέες μεγάλες αγορές έχουν δημιουργηθεί,
· η μεσαία τάξη, η οποία διαθέτει διαθέσιμο προς κατανάλωση εισόδημα έχει αυξηθεί,
· τα δίκτυα μεταφοράς έχουν εκσυγχρονισθεί,
· η τεχνολογία έχει αναπτυχθεί,
· το διαδίκτυο προσφέρει δυνατότητες άμεσων αγοραπωλησιών και οικονομικών συναλλαγών.

Παρά τις θετικές όμως προϋποθέσεις ανάπτυξης, οι περισσότεροι άνθρωποι αρνούνται να δουν τις ευκαιρίες που υπάρχουν μπροστά τους και εξακολουθούν να λειτουργούν με όρους παρελθόντος, μέσα από τους φόβους τους, τους εγωισμούς τους και τις αρνητικές εμπειρίες τους και βιώματα. Συνεχίζουν να λειτουργούν σε ένα συνεχές καθεστώς άγνοιας, ημιμάθειας, μετριότητας, προσπαθώντας περισσότερο να μιμηθούν και λιγότερο να πάρουν πρωτοβουλίες και ενεργήσουν από μόνοι τους. Παράλληλα, άγονται και φέρονται υπό το βάρος της κοινής γνώμης, υποτιμώντας και υποβαθμίζοντας τις ικανότητες και τις δυνατότητές τους και κυρίως, μη καταβάλλοντας καμία προσπάθεια για να διορθώσουν τα κακώς κείμενα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, η μιζέρια, η απαισιοδοξία και η άρνηση, να διαμορφώνουν την καθημερινότητά τους,οι οποίες με την σειρά τους ανατροφοδοτούν την αδράνεια, την μειωμένη απόδοση, την μειωμένη παραγωγή πλούτου και κατά συνέπεια τη μείωση των εισοδημάτων και την υποβάθμιση του επιπέδου ζωής τους.

Τι μπορούμε να κάνουμε;

Για να βελτιώσουμε την υπάρχουσα κατάσταση, το πρώτο πράγμα που μπορούμε και πρέπει να κάνουμε είναι να βελτιώσουμε τον εαυτό μας. Να αρχίσουμε να αποκτάμε νέες σκέψεις, νέες συνήθειες, νέες συμπεριφορές, νέα νοοτροπία, οι οποίες θα βελτιώσουν τον τρόπο που αντιμετωπίζουμε την καθημερινότητα. Κι αυτό γιατί ο εαυτός μας είναι το μόνο πράγμα που μπορούμε να ελέγξουμε. Τίποτε άλλο δεν μπορούμε να ελέγξουμε, πέραν του εαυτού μας. Για να γίνει όμως αυτό, πρέπει, όχι απλώς να το αποφασίσουμε, αλλά και να ξεκινήσουμε να το κάνουμε. Μπορούμε να το κάνουμε, γιατί αυτό εξαρτάται αποκλειστικά από εμάς.

Όταν λέμε να βελτιώσουμε τον εαυτό μας, εννοούμε να αποκτήσουμε γνώσεις, δεξιότητες, εμπειρίες, ψυχικές αρετές και ψυχικές αντοχές, οι οποίες θα μας βοηθήσουν να βελτιώσουμε τον τρόπο που σκεφτόμαστε, τον τρόπο που αποφασίζουμε και τον τρόπο ενεργούμε. Να αποκτήσουμε δημιουργική σκέψη και δημιουργική δράση. Ότι έχετε επιτύχει και όπου έχετε φθάσει μέχρι σήμερα, οφείλεται στον τρόπο σκέψης και στον τρόπο δράσης που είχατε μέχρι σήμερα. Εάν θέλετε να επιτύχετε περισσότερα, πρέπει να αλλάξετε τον τρόπο σκέψης και τον τρόπο δράσης σας. Για να γίνει όμως αυτό πρέπει:

· να είστε πρόθυμοι να το κάνετε,
· να μάθετε πως να το κάνετε,
· να πάρετε την απόφαση και να ξεκινήσετε τώρα.

Το ευχάριστο είναι πως όλα αυτά μαθαίνονται. Μαθαίνονται και γίνονται τρόπος ζωής, καθημερινές συνήθειες, οι οποίες αναπτύσσουν την ικανότητά σας να σκέφτεστε καλύτερα, να αποφασίζετε καλύτερα, να ενεργείτε καλύτερα και να γίνεστε πιο παραγωγικοί, πιο αποδοτικοί και κυρίως πιο αποτελεσματικοί.

Η επιτυχία σας στη ζωή εξαρτάται αποκλειστικά από εσάς. Εσείς σκέφτεστε, εσείς αποφασίζετε, εσείς ενεργείτε. Γι αυτό, όσο καλύτερα σκέφτεστε, όσο καλύτερα αποφασίζετε και όσο καλύτερα ενεργείτε, τόσο καλύτερα αποτελέσματα θα επιτυγχάνετε!

Ποτέ δεν είναι αργά! Ξεκινήστε σήμερα να μαθαίνετε και σύντομα τα αποτελέσματα θα σας εκπλήξουν ευχάριστα!

 

Νέστορας Ι. Κολοβός
- Engineering Geologist Μ.Sc.
- Διδάκτωρ Γεωλογίας Α.Π.Θ.
- Πτυχιούχος Οργάνωσης
και Διοίκησης Επιχειρήσεων
- Σύμβουλος Επιχειρηματικότητας
και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού
- Life and Business Coach
- www.expertsacademy.gr
- info@expertsacademy.gr

 


Σχολιάστε

NewsLetter

 

Δείτε μας στο Facebook

Είσοδος

E-mail
Κωδικός Πρόσβασης
 
 
Η σελίδα φορτώθηκε σε 0.20328 δευτερόλεπτα