Επιχειρηματική επιτυχία

Επιχειρηματικότητα και επιχειρηματίες


Οι περισσότεροι επιχειρηματίες προσπαθούν να αντιμετωπίσουν την επιχειρηματικότητα με τεχνικούς όρους, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στον τομέα της οικονομίας και παραγνωρίζοντας τη σημασία και την αξία του τομέα της ψυχολογίας. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη μειωμένη απόδοση των επιχειρήσεων, καθώς το οικονομικό μέρος της επιχειρηματικότητας αποτελεί μόνον το 10-20% της όλης δραστηριότητας, ενώ αντίθετα, το ψυχολογικό μέρος αποτελεί το 80-90% της όλης δραστηριότητας. Ως εκ τούτου, οποιαδήποτε βελτίωση στην απόδοση των επιχειρήσεων, περνάει πρωτίστως από τη βελτίωση του τομέα της ψυχολογίας, ο οποίος αποτελεί το 80-90% της δραστηριότητας.

Αξίζει να τονιστεί ότι, ενώ το οικονομικό μέρος της επιχειρηματικότηταςμπορεί να ανατεθεί σε οικονομολόγους, λογιστές, φοροτεχνικούς, ειδικούς marketing, διαφημιστές, το ψυχολογικό μέρος δεν μπορεί ούτε να ανατεθεί, ούτε να υποκατασταθεί, ούτε να εκχωρηθεί σε κανένα. Πιο συγκεκριμένα, δεν μπορούν να ανατεθούν, να υποκατασταθούν ή να εκχωρηθούν οι γνώσεις, το ταλέντο, η δεξιότητα, η εμπειρία, οι ψυχικές αρετές και οι ψυχικές αντοχές του επιχειρηματία. Ούτε ο τρόπος επικοινωνίας, η εικόνα του και η φήμη του στην κοινωνία. Ούτε ο τρόπος που σκέφτεται, που αποφασίζει και ενεργεί. Ούτε η δημιουργικότητα, οι συνήθειές του, η συμπεριφορά του, η νοοτροπία του και η επιχειρηματική του διάθεση.

Τα παραπάνω δείχνουν ότι τον πιο σημαντικό ρόλο στην επιχειρηματικότητα παίζουν ο χαρακτήρας, η προσωπικότητα, η ιδιαιτερότητα και η μοναδικότητα του επιχειρηματία, ο οποίος αποτελεί τη βάση και τον κινητήριο μοχλό της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Κανένας επιχειρηματίας δεν είναι ίδιος με τον άλλο και κανένας επιχειρηματίας δεν μπορεί να επιτύχει τα ίδια αποτελέσματα με τον άλλο. Μπορεί όμως να έχει εξίσου επιτυχημένα αποτελέσματα, στο βαθμό που ασκεί την επιχειρηματικότητα σωστά, σύμφωνα με τις βασικές έννοιες και αρχές, οι οποίες διαχρονικά εξασφαλίζουν τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων, με διευρυμένο κύκλο εργασιών και κερδοφορία. Αυτές τις βασικές έννοιες και αρχές της επιχειρηματικότητας είναι καλόν να τις γνωρίζουν όλοι οι επιχειρηματίες, καθώς αποτελούν τη βάση της επιτυχημένης επιχειρηματικότητας.

Συνηθίζεται να λέμε ότι οι επιχειρηματίες επενδύοντας σε μια επιχείρηση αναλαμβάνουν ρίσκο. Αυτό όμως το ρίσκο μπορεί να περιορισθεί και να αυξηθούν οι πιθανότητες επιτυχίας, στο βαθμό που οι επιχειρηματίες γνωρίζουν και λειτουργούν καθημερινά ακολουθώντας τις βασικές έννοιες και αρχές της επιχειρηματικότητας.

ΝέστοραςΙ.Κολοβός
- Engineering Geologist
Μ.Sc.
- Διδάκτωρ Γεωλογίας Α.Π.Θ.
- Πτυχιούχος Οργάνωσης
και Διοίκησης Επιχειρήσεων
- Life and Business Coach
- www.expertsacademy.gr
-
info@expertsacademy.gr

 


Σχολιάστε

NewsLetter

 

Δείτε μας στο Facebook

Είσοδος

E-mail
Κωδικός Πρόσβασης
 
 
Η σελίδα φορτώθηκε σε 0.13812 δευτερόλεπτα